.

Kutii amri za mungu

Ikiwa mtu anasema "Ninajua Mungu". kuce od drveta srbija. my apple watch won t stop vibrating

13, 14. Kwa mfano, anakataza mazoea kama vile ulevi, uasherati, ibada ya sanamu, kuiba, na kusema uwongo. . Roho Mtakatifu anayetuweka huru anatuongoza kushika amri za Mungu alizopewa Musa, kwa sababu ni masharti ya upendo yaliyodaiwa na Yesu pia.

.

Yesu anatuita kwa utii.

.

.

Tunatangaza kwamba amri ya Mungu kwa watoto Wake ya kuzaana na kujaza dunia imebaki ikizingatiwa.

7.

. . Torati yote na manabii inakamilishwa katika amri hizi mbili” (Mathayo 22:37 – 40). .

Ibada ya kweli ni ibada ya Mungu. ” ( 1 Yohana 5:19) Ni lazima pia tupambane na hali ya kutokamilika, ambayo inafanya tuwe na mwelekeo wa kuvunja sheria za Mungu. 7 Yohana anaeleza kwamba kumpenda Mungu kunamaanisha hivi: “Tuzishike amri zake.

Fanya siku ya Mungu 4.
A Microsoft logo is seen in Los Angeles, California U.S. 28/11/2023. REUTERS/Lucy Nicholson

” Je, hivyo ndivyo unavyohisi? Yesu alisema kwamba hii ndiyo amri kuu zaidi: “Lazima umpende Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa akili yako yote.

“Kumpenda Mungu humaanisha hivi, kwamba tuzishike amri zake; na bado amri zake si mzigo mzito. "Nanyi, akina baba, msiwachokoze watoto wenu; bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana "(Waefeso 6: 4).

. 22 For behold, he has his afriends in iniquity, and he keepeth his guards about him; and he teareth up the laws of those who have reigned in righteousness.

Oct 28, 2019 · Kumfuata Mungu kimsingi kunamaanisha kufuata kazi ya sasa ya Mungu, kutii na kuyatenda maneno ya sasa ya Mungu, kuwa na uwezo wa kuzifuata amri za Mungu, kutafuta mapenzi ya Mungu katika masuala yote, kutenda kulingana na neno la Mungu, na kutii kabisa kazi na mwongozo wa Roho Mtakatifu.

. [1] Mimi ni Bwana Mungu wako niliye kutoa katika nchi ya misiri katika nyumba ya utumwa usiwe na miungu mingine ila mimi.

Fanya siku ya Mungu 4.

Yehova hatukandamizi kwa sheria kuhusu kila jambo katika maisha yetu ya kila siku.

.

13 Namna gani tukifikiri kwamba ni vigumu kutii amri za Yehova au kwamba zitatunyima uhuru? Biblia inasema hivi waziwazi: “Amri zake si mzigo mzito. Kama ilivyokuwa katika siku za Yeremia, Mungu wa milele Yehova, ndiye Chanzo pekee cha maji ya uzima. Katoliki: Amri za Mungu. 4:13 ) Baada ya kumsikiliza mhubiri huyo akieleza historia yake, mwanafunzi anapata uhakika zaidi ndugu huyo anapomhakikishia hivi: “Wewe pia unaweza kuacha.

Lakini kuna wengi tunaowapenda, ikijumuisha baadhi ambao wana injili ya urejesho, ambao hawaamini au wanachagua kutofuata amri za Mungu kuhusu ndoa na sheria ya usafi wa kimwili. 13, 14. ” ( 1 Yohana 5:19) Ni lazima pia tupambane na hali ya kutokamilika, ambayo inafanya tuwe na mwelekeo wa kuvunja sheria za Mungu. Amri ya kwanza ambayo Mungu aliwapa Adamu na Hawa ilihusiana na uwezo wao wa uzazi kama mume na mke.

Sheria za Mungu ni pamoja na amri kumi.

Tunatangaza kwamba amri ya Mungu kwa watoto Wake ya kuzaana na kujaza dunia imebaki ikizingatiwa. Yehova hatukandamizi kwa sheria kuhusu kila jambo katika maisha yetu ya kila siku. Za kwanza zinamhusu Mwenyezi Mungu mwenyewe, na zile zinazofuata mpaka mwisho zinahusu jirani, yaani binadamu wengine kuanzia wazazi.

london landmarks marathon

Walipohoji amri.

Usizini 7. Tunajuaje kwamba si vigumu sana kutii amri za Mungu? Toa mfano. .

top 10 american beautiful girl

.

Tunapomtii Mungu, tunaonyesha imani yetu na imani kwake: Na tunaweza kuwa na hakika ya kumjua ikiwa tunatii amri zake. "Nanyi, akina baba, msiwachokoze watoto wenu; bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana "(Waefeso 6: 4). . 13 Namna gani tukifikiri kwamba ni vigumu kutii amri za Yehova au kwamba zitatunyima uhuru? Biblia inasema hivi waziwazi: “Amri zake si mzigo mzito.